Phú Hoàng Gia Textile

Yêu cầu thiết kế

Vui lòng điền thông tin chi tiết của bạn dưới đây, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc email trong vòng 24-48h với các đề xuất phù hợp cho bạn.

Bạn có ý tưởng gì cho thiết kế của mình?

Hãy cho chúng tôi biết về loại vải hay thiết kế mà bạn đang nghĩ đến. Đặc biệt, những loại vải nào, dùng trong sản xuất sản phẩm gì mà bạn dự định, các hoạt động bạn muốn làm hoặc bất kỳ sở thích đặc biệt nào bạn có.

Cần hỗ trợ?

Our Client Care Managers Are On Call 24/7 To Answer Your Question.
Brochure

Download (3.5MB)